Προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι στις 12-1-2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 34?Β/12-1-2021 η με   αριμ.ΔΑΕΦΚ_ΚΕ/οικ.76/Α321/4-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΠΤΙ465ΧΘΞ-ΞΚΛ) Υπουργική Απόφαση που αφορά «Προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση Έγκρισης και δόσεων Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 έως το 2012».

Οι ενδιαφερόμενοι  των οποίων τα κτίρια  έχουν πληγεί και δεν έχουν ολοκληρώσει την αποκατάστασή τους με χορήγηση των δόσεων της Στεγαστικής Συνδρομής, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 31-12-2021 στον Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης στην Κοζάνη και στην ταχυδρομική διεύθυνση «Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης ΤΚ 501 00» λόγω αρμοδιότητας αυτοπροσώπως ή Ταχυδρομικώς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης Χαστά Κωνσταντίνο, τηλέφωνο 2451350229 και email:xastaskon@apdhp-dm.gov.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο του Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης πληκτρολογώντας τη διεύθυνση taskozanis@gmail.com

128

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας