ΠΕ Τρικάλων

pdfΟριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τις κατολισθήσεις του Οκτωβρίου 2003 σε περιοχές του Νομού Τρικάλων.

pdfΤιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε κατολισθαίνοντα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντίστοιχων παροχών για την αποκατάσταση των ζημιών από τις κατολισθήσεις του 1ου 15θημέρου του Φεβρουαρίου του 2004 σε περιοχές του Ν. Ρεθύμνης και του 1ου τριμήνου του έτους 2003 σε περιοχές της νήσου Ευβοίας καθώς επίσης και του Οκτωβρίου 2003 σε περιοχές του Ν. Τρικάλων, και αφορά  κτίρια που βρίσκονται εκτός των τμημάτων οικισμών για τα οποία θα αποφασιστεί η μεταφορά τους λόγω κατολισθήσεων ή σε κτίρια που κατόπιν εδαφολογικής μελέτης δύναται να επισκευαστούν στο ίδιο σημείο.

pdfΟριοθέτηση περιοχών και παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου2010 σε περιοχές των Νομών Τρικάλων και Ιωαννίνων.

pdfΠαράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του 2010 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Τρικάλων.

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011. (ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4-2-2016)

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011. (ΔΑΕΦΚ/οικ.182/Α321/18-01-2017)

pdfΚαθορισμός διαδικασίας χορήγησης της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται δάνειο, για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως και 2013.(ΔΑΕΦΚ/3766/2016/Α321/09-02-2017)

 pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων πουέχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.           (Αριθμ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε./23/Α321/09-04-2019) (Φ.Ε.Κ.1395/Β΄/22-04-2019)

 

 

1775

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας