ΠΕ Κοζάνης

pdfΠιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό της 13ης Μαϊου 1995 στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης.

 

pdfΚαθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την σύνταξη των μελετών αποκατάστασης των βλαβέντων κτιρίων.

 

pdfΤιμολόγιο για εργασίες επισκευής βλαβών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών της σεισμόπληκτους των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμός της 13ης Μαϊου 1995.

 

pdfΑναπροσαρμογή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας από το 1994 μέχρι σήμερα.

 

pdfΠροθεσμίες για ολοκλήρωση διαδικασιών δανειοδότησης προκειμένου για δάνεια επισκευής, ανακατασκευής ή αυτοστέγασης.

 

pdfΤροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 127/Α321/29-3-2002 Απόφασης του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμίες για ολοκλήρωση διαδικασιών δανειοδότησης προκειμένου για δάνεια επισκευής, ανακατασκευής, αποπεράτωσης ή αυτοστέγασης».


pdfΟριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 σε περιοχέςτων Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.

 

pdfΠροθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από σεισμό.

 

pdfΚαθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών επισκευής / ενίσχυσης των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 σε περιοχές των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.

 

pdfΤιμολόγιο για εργασίες επισκευής ζημιών σε σεισμόπληκτα κτίρια, για τον υπολογισμό της δαπάνης και των αντιστοίχων παροχών για την αποκατάσταση ζημιών στους σεισμοπαθείς από το σεισμό της 17ης Ιουλίου 2007 σε περιοχές των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης.

 

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.(ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4-2-2016)

 

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011. (ΔΑΕΦΚ/οικ.182/Α321/18-01-2017) 

 

pdfΚαθορισμός διαδικασίας χορήγησης της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται δάνειο, για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως και 2013.(ΔΑΕΦΚ/3766/2016/Α321/09-02-17)


pdfΟριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών.

 

pdfΠροθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τους σεισμούς α) στις 15 Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και β) στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών.

 

pdfΚαθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

 

pdfΚαθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

 

pdfΤιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.  

 

pdfΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, στον Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας.

 

pdfΤροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 3497/Α325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/B/17.10.2013) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών», β) της με αριθμ. πρωτ. 2415/Α325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/B/17.10.2013) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» και γ) της με αριθμ. πρωτ. οικ.3291/Α325/28.3.2014 (Φ.Ε.Κ.860/B/7.4.2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τον σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας»(Αριθ.πρωτ./ΔΑΕΦΚ/6028/2016/Α325/21-03-2017) 

 

pdfΟρισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της α) 15.2.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β) 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών, γ) 9.8.2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, , δ) 12.10. 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ε) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, στ) 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας, ζ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η) 22.8.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θ) 25.10.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ι) 7.11 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.(Αριθ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ/οικ.3617/Α321/01-09-2017)

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων πουε χουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.(Αριθμ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε./5028/Π.Ε./Α321/22-02-2018). 

 

pdfΠροθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων πουέχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις.           (Αριθμ.πρωτ.ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε./23/Α321/09-04-2019) (Φ.Ε.Κ.1395/Β΄/22-04-2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2358

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας