Διακήρυξη (Ορθή Επανάληψη της 48792/2018/2015 Διακήρυξης ως προς τον Προϋπολογισμό, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού) Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τη διάρθρωση ενός Συστήματος Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ελέγχου Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια του Έργου OFIDIA.

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός: €103.182,35 (χωρίς ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/09/2015

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα Διακήρυξη (Αριθμ. 50012/2071/2015) αποτελεί Ορθή Επανάληψη της 48792/2018/2015 την οποία τροποποιεί ως προς τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και τις ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού.

 

pdfΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης καθώς και στα τηλέφωνα 26513 60300 & 26510 90239

email: galankos@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας