Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-09-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/3946/Α325/16-09-2016 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ:623Χ4653ΟΞ-ΚΝ9) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των πλημμυρών στην Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 27-12-2016 στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.501.00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικός ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr.

 

Πληροφορίες: Ιστοσελίδα του ΤΑΣ Ν. Κοζάνης

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας