Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προκαταρκτική αίτηση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών, καθώς και για τη μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών, στην περιοχή ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠΔΗΔΜ).

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της ΑΠΔΗΔΜ, στη συνέχεια, θα προβεί στη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, για τα πεδία ή και τα τμήματα τους για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον για εκμίσθωση.

Η Πρόσκληση αφορά ειδικότερα στην Έρευνα ή στη Διαχείριση των παρακάτω πιθανών και βεβαιωμένων Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών.

Περιοχή Ηπείρου

  • ΣΥΚΙΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας)
  • ΣΥΚΙΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας)

Οι συντεταγμένες των παραπάνω περιοχών καθορίζονται ως ακολούθως:

· Την Υ.Α.Δ9Β/Φ166/12647/ΓΔΦΠ3557/193/8-7-2005 (ΦΕΚ 1012 Β/19-7-2005) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίες των Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας».

· Την Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/22-05-2009 (ΦΕΚ 1058 Β/2-06-2009) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων»

Οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να ανταποκριθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 22-05-2017, αίτηση συνοδευόμενη με τεχνική έκθεση περιγραφής του γεωθερμικού πεδίου ενδιαφέροντος και στοιχείων προτιθέμενης επένδυσης για την αξιοποίηση αυτού.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία συμπληρώνονται σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα.

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

jpg5.4.17_aitisi_ekdilosi_endiaferontos.jpg

jpgΤεχνική έκθεση

 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της ΑΠΔΗΔΜ στα τηλέφωνα 26510 26582, 26510 25686 (κον. Κωνσταντινίδη Παναγιώτη).

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας