Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 04-12-2017 και ώρα 15.00.

 

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο. – fax: 26513 60341

Ιωάννα Καραλή – τηλ: 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Γεώργιος Αντωνόπουλος – τηλ: 24613 50227 - email : antonopoulosg@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας