Από 14/10/2020 η εξυπηρέτηση  του κοινού για την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης θα συνεχίσει να γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης (ραντεβού).

 

- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Ο προγραμματισμός  θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας: 26510.60325

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνεται  η αποστολή εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής  ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)
ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 20, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ο προγραμματισμός  θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας: 24613.50188, 24613.50223, 24613.50218

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνεται η αποστολή εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και παραμονή στην Υπηρεσία μας.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας