Προκήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δημόσιο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή ή  προμηθευτών ζωοτροφών (CPV: 15700000-5) για τις ανάγκες του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης και του Εκτροφείου Θηραμάτων «Κουρί», για τα έτη 2021 και 2022 συνολικού προϋπολογισµού εκατόν πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (105.454,76€), χωρίς Φ.Π.Α, ή ή εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ (119.430,00€) με ΦΠΑ., που θα διατεθούν  από τις πιστώσεις του τακτικού  προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας. 1903, Ε.Φ. 999.02 - Αριθµός Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) 2410989899, οικονομικών ετών 2021 και 2022.

 

pdfΔιακήρυξη

docΔιακήρυξη

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Μαυράκος Αντώνης, τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας