Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών. Απαρτίζεται από δύο τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης
Είναι αρμόδιο για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.
β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης
Είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

weather sharp earthquake snow-fall
weather hot woodfire accidents
     

Πηγή: Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας (pdf)

14348

Τηλ. εκτάκτων αναγκών

  • Ευρωπαϊκός Αριθμός 112
  • Πυροσβεστικό Σώμα  199
  • Αστυνομία 100
  • ΕΚΑΒ   166
  • ΔΕΗ 11770
  • Κέντρο Δηλητηριάσεων 7793777
  • ΚΕΕΛΠΝΟ 5212000

Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα

τηλ. 210 3359 002, - 003

http://civilprotection.gr

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας