Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης της Βλάστης

To Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Βλάστης εδρεύει στην ομώνυμη ορεινή Τοπική Κοινότητα της Περιφερειακής Κοινότητας Κοζάνης (υψόμετρο 1.250 m), στη Δυτική Μακεδονία.

Μετά την διοικητική αλλαγή, με την εφαρμογή του Καλλικράτη, το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης ανήκει στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημιουργία του Κέντρου, με έναρξη λειτουργίας του το 1990, κατέστη δυνατή χάρις στο κληροδότημα του Βλατσιώτη ευεργέτη Χριστόδουλου Γαλανού (1880-1957) και στην πάσης φύσεως συμπαράσταση του Υπουργείου Γεωργίας.

Το Κέντρο διαθέτει 3 ποιμνιοστάσια συνολικής δυναμικότητας 600 προβατίνων, αίθουσα μηχανικής άμελξης, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, εργαστηριακούς και βοηθητικούς χώρους και μετεωρολογικό σταθμό.

Για τη φιλοξενία ερευνητών ή εκπαιδευόμενων κάθε επιπέδου ανεγέρθη πλήρως εξοπλισμένος ξενώνας 26 κλινών.

Οι ανάγκες σε αίθουσες για συνεδριάσεις και μαθήματα καλύφθηκαν με τη διάθεση προς το Κέντρο του παλαιού «Μουσίκειου» Παρθεναγωγείου, ύστερα από τη ριζική του ανακατασκευή.

8650

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας