Ύδατα

greece small

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης», στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας».

Από το 2010 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, υλοποιείται Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου αποδέκτη.

Το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου - από το Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Έως και το 2015 το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Από το  2016 το πρόγραμμα υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου.

Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι να παρουσιάσει τις ταυτότητες των υδάτων κολύμβησης (Bathing Water Profiles) και να αποτελέσει σημείο ενημέρωσης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες.

Δείτε την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο:
http://bathingwaterprofiles.gr/custom_search

 

Tο έργο της παρακολούθησης των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Ηπείρου κατά την περίοδο 2016-2022, η επικαιροποίησης του μητρώου ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης, η τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

etpa poster etpa optiki tautotita
7019

Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας

Περιηγηθείτε και ενημερωθείτε: www.bathingwaterprofiles.gr

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας η Ελλάδα έχει να επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των 2-3 καλύτερων στην Ευρώπη

Η έκθεση περιλαμβάνει την αξιολόγηση  της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2014) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων

diaygeialogo 

 

tas apd

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας