Έντυπα (υποδείγματα αιτήσεων)

Υποδείγματα αιτήσεων για καταχώρηση στο αντίστοιχο Περιφερειακό Μητρώο:

 

Υπόδειγμα αίτησης Εμπόρων ΚΑΝ ξυλείας doc pdf
     
Υπόδειγμα αίτησης Φορέων Εκμετάλλευσης ΚΑΝ ξυλείας doc pdf

 

 

Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου

 

 

 

Τα ανωτέρω αρχεία για μεταφόρτωση είναι σε μορφή .doc και .pdf

2679

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας