Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 49840/4-4-2019 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» pdf

Εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4255/2014 (α΄ 89) και ν. 3023/2002 (α΄ 146) ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019

pdf
Το υπ’ αριθμ. 31881/25-04-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα “Δαπάνες υποψηφίων” pdf
Ορισμός σημείου υποδοχής και παραλαβής δικαιολογητικών Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019 pdf
Υπ’ αριθμ. Ο-Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ-1060055-ΕΞ-2019/19.04.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα "Pαράβολα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019" pdf
Υπ΄αριθμ. 24569/3-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές” (ΦΕΚ 1151 Β΄/5-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 26329/8-4-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα “Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (ΦΕΚ 1236 Β΄/11-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 27651/12-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα “Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019” (ΦΕΚ 1304 Β΄/16-4-2019) pdf
Υπ’ αριθμ. 20577/20-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές” pdf
Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας» pdf
Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαϊου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων pdf
Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές pdf
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12 για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών             pdf
Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές pdf
Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 11 για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 pdf

 

 

 

 

 

Σημεία υποδοχής & παραλαβής δικαιολογητικών

Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών & Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές Μαΐου 2019

 

  • Ήπειρος

Αλέξης Αγκάς
τηλ. 26513.60306

Β.Ηπείρου 20 (1ος όροφος, Γραμματεία Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργίας)

 

  • Δυτική Μακεδονία

Κυριακή Ξανθοπούλου
τηλ. 24610.53225

ZEΠ Κοζάνης (1ος όροφος, Πτέρυγα Γ, γραφείο 1)

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας