Έργο της ΟΔΕ (συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, κατ’ άρθρ.10 παρ.6 του Ν.4305/2014, pdf) είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας καθώς και την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης αυτών των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων.

Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα. pdfΑπόφαση (ΑΔΑ: Ω2ΖΩΟΡ1Γ-ΑΗΦ)

Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, καταγράφονται με την: υπ’ αριθμ. 201465/22.12.2016 επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 4 8280/7.4.2016 και 123848/24.8.2016 Αποφάσεων καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του pdfΝ.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα”»

pdfΑπόφαση 123848/24.8.2016 (ΑΔΑ: 7Α3ΘΟΡ1Γ-4Ε8)

pdfΑπόφαση 201465/22.12.2016 (ΑΔΑ: 76ΟΝΟΡ1Γ-ΛΟΙ)

 

anoixta dedomena form send

 

Το www.data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος των δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης.

Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

http://www.data.gov.gr/organization/apdhpdm

 
datagovgr logo
 

Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
προς τον Πολίτη

τηλ: 26513 60316
ntemos@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας