Στοιχεία επικοινωνίας των Υπηρεσιών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) σε μορφή αρχείου .doc:

  τηλ:
e-mail:
 
Γραφείο Συντονιστή  
 
 

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

pdf(ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)

26513.60300
26513.60301
24613.50116
24613.50117
 
 
 
 
Γενικές Διευθύνσεις (3):  

 
1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας      Πίνακας
Γεωργάκη Γεωργία
Γενικός Δ/ντής Εσωτερικής Λειτουργίας
26513.60345

ggeorgaki@apdhp-dm.gov.gr

 
γραμματεία 26513 60306 gdel@apdhp-dm.gov.gr  
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (3ος όροφος)
26510 88120

akarali@apdhp-dm.gov.gr

doc
Διοίκησης
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60318

kallianezou@apdhp-dm.gov.gr

doc
Κοινωφελών Περιουσιών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος)
26510 88188 dxamb@apdhp-dm.gov.gr doc
Οικονομικού
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60319 ntontis@apdhp-dm.gov.gr doc
Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Βορ. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60333 compdept@otenet.gr doc
 
2. Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Γαζής Δημήτριος
Γενικός Δ/ντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
24613.50135
26510 90211
gazisdim@apdhp-dm.gov.gr   
γραμματεία 26510 90207   
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90226 stsipelis@apdhp-dm.gov.gr doc
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη

24613 50193
24613 50190

dontsios@apdhp-dm.gov.gr  doc
Τεχνικού Ελέγχου
Βορ. Ηπείρου 17, 454 45 Ιωάννινα
26510 25686 latomia@apdhp-dm.gov.gr doc
Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 000 Ιωάννινα
26510 90240

mouliaav@apdhp-dm.gov.gr

dydaton@apdhp-dm.gov.gr 

doc
Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50140 dydaton.dm@apdhp-dm.gov.gr doc
 
3. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων   
Παπαευθυμίου Νικόλαος
Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
26510.88060 npapaeythimiou@apdhp-dm.gov.gr
 
 
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88066 atsoumanis@apdhp-dm.gov.gr doc
Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 45 500 Ιωάννινα
26510 90251 xmarkantonatos@apdhp-dm.gov.gr doc
Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50260  mountzias@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Άρτας
Περιφερειακή Οδός & Δημητρίου 2, 471 32 Άρτα
26810 26360 chelas@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Γρεβενών
Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 511 00 Γρεβενά
24623 53400 ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Θεσπρωτίας
Παναγή Τσαλδάρη 21, 461 00 Ηγουμενίτσα
26650 23100 ddashgu@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88040 pmanis@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Καστοριάς
Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά
24670 26666 daskast@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50125  ddkoz@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασών Πρεβέζης
Λεωφόρος Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα
26820 24870 ddaspre@apdhp-dm.gov.gr
 
doc
Δασών Φλώρινας
Διοικητήριο Πτολεμαίων 1, 531 00 Φλώρινα
23850 24171 glouftsisof@apdhp-dm.gov.gr  doc
Δασαρχείο Ιωαννίνων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (2ος όροφος)
26510 88080 dasioan@apdhp-dm.gov.gr  doc
Δασαρχείο Κόνιτσας
441 00 Κόνιτσα
26550 22498 ktriantis@apdhp-dm.gov.gr  doc
Δασαρχείο Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50132 daskozanis@apdhp-dm.gov.gr  doc
Δασαρχείο Μετσόβου
442 00 Μέτσοβο
26560 41277 dasmets@apdhp-dm.gov.gr doc
Δασαρχείο Τσοτυλίου
500 02 Τσοτύλι
24680 49065 palamastheo@apdhp-dm.gov.gr  doc
       
Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
26510 28088 chstavrou@apdhp-dm.gov.gr doc
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Β. Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα
26513 60300 ekrana@apdhp-dm.gov.gr doc
Αυτοτελές Τμήμα Τ.Α.Σ.
ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00 Κοζάνη
24613 50186 mimitoum@apdhp-dm.gov.gr doc
Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ - ΠΣΕΑ      
       
Πολιτικής Προστασίας
5ο χλμ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης, 450 00 Ιωάννινα
26510 90230 fkoutla@apdhp-dm.gov.gr doc 
     
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΖΕΠ, 50 100 Κοζάνη


2461350117


gep@apdhp-dm.gov.gr
 
Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 2651360300 gg@apdhp-dm.gov.gr  
  •  


Το οργανόγραμμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας:

Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν αναρτηθεί με ευθύνη των Υπηρεσιών και σε περίπτωση μεταβολών, όπως ενημερώσετε το διαχειριστή στο email: ntemos@apdhp-dm.gov.gr

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα (4ος όροφος) | τηλ: 26510 88180 | email: k.myrotis@ypes.gr

Με το άρθρο 248 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) από 1.1.2019, οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές διευθύνσεις του, υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεταφέρονται από 1.1.2019 στις περιφερειακές διευθύνσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας