Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η εγκύκλιος οικ.100089/23-01-2015 με ΑΔΑ: 69ΚΚ0-Z6T της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/Ειδική Γραμματεία Υδάτων /Υ.Π.Ε.Κ.Α με θέμα: Διευκρινήσεις-επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και συναφείς διατάξεις».

 

 

pdfΕγκύκλιος

 

 

Τηλ. επικοινωνίας: 

            Δ/νση Υδάτων Ηπείρου                                                                              Δ/νση Υδάτων Δυτ. Μακεδονίας

Ευτυχία Τενέντε             Αυρηλία Μούλια                                             Γιαννακίδης Δημήτριος               Γρηγοριάδου Ελπίδα

26510 90235                     26510 90240                                                  24613 50292                             24613 50181

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας