Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σήμανσης και συντήρησης των θέσεων εγκατάστασης των Μετεωρολογικών Σταθμών, για την υλοποίηση του έργου «EFFICIENT IRRIGATION MANAGEMENT TOOLS FOR AGRICULTURAL CULTIVATIONS AND URBAN LANDSCAPES» με ακρωνύμιο “IRMA” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

 

pdfΑνακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας