Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, προκηρύσσει ανοιχτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάθεση του έργου: «Τοποθέτηση Μυκητικών Εμβολίων για την Βιολογική Καταπολέμηση του Έλκους της Καστανιάς σε Δάση Καστανιάς και Καστανεώνες στους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας το έτος 2015», με προϋπολογισμό 118.635,50 € (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, οδός Μαρίκας Κοτοπούλη, 2ος όροφος μέχρι τις 23/07/2015, ημέρα Πέμπτη.

 

pdfΠερίληψη διακήρυξης

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

τηλ: 26510 88056, fax: 26510 88059 (Ζάρρας Σπυρίδων)

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας