Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του, υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»).

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται επιμορφωτική δράση με τίτλο: "Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ".

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα την 2η Οκτωβρίου 2015 στις ώρες 9:00-16:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Αιρετών Στελεχών και των Στελεχών των Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΟΤΑ και της Περιφέρειας, Ανάδειξης του Αναπτυξιακού τους Ρόλου και των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και παρουσίασης πολιτικών δημοκρατικής και ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Ε.Κ.Δ.Α.Α για την ενίσχυση του επιμορφωτικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού και ερευνητικού του ρόλου στον τομέα της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.

Ομάδα – Στόχος: H ημερίδα απευθύνεται στα Αιρετά Στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄και B΄ βαθμού, καθώς και στα ανώτερα Διοικητικά Στελέχη των Δήμων και των Νομικών Προσώπων των Δήμων καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων των ΟΤΑ και τα στελέχη τους.

 

pdfΈγγραφο ημερίδας

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας