Σας ενημερώνουμε ότι στις 15-06-2016 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πρώτη αυτοψία σε κτίσματα που έχουν πληγεί εξαιτίας των κατολισθήσεων σε περιοχές των Π.Ε.ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την αριθ.πρωτ. pdfΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325/21-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 7ΓΚΜ465ΦΘΘ-195) Φ.Ε.Κ.1143/Β/16-06-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 15-06-2016 καταληκτική ημερομηνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Τ.Κ. 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152,fax 24613 50142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 24613 50229, fax 24613 50142 και e-mail

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας