Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε Άρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη (Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και των Συνοριακών Σταθμών Μαυροματίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 6/2015 διακήρυξη.

 

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Αριθμός συστήματος 24054)

  1. pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού
  2. pdfΠρακτικό

 

Πληροφορίες:

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – τηλ. 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας