Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 48280 / 7.4.2016 Απόφασης καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄), σχετικά με την “Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα”

 

 

pdfΑπόφαση

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας