Σας ενημερώνουμε ότι την 10η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η π.μ. ενώπιον της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρίθμ. 163817/25-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση στο γραφείο του αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κοζάνης της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, μεταξύ τριών (3) υποψηφίων που ισοβαθμούν, κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (χειρωνάκτες/τριες) προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 με αρίθμ. πρωτ. 148949 /3-10-2016.

 

pdfΑνακοίνωση

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας