Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης (αξιολόγηση υπο – φακέλου οικονομικής προσφοράς) Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 1/2017) .

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ).

 

  1. pdfΓνωστοποίηση αποτελέσματος διαγωνισμού
  2. pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού
  3. pdfΠρακτικό

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax: 26513 60341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email: akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email: lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – 26513 60339, email: antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας