Έγκριση Πρακτικού 3/(διακ.1/2017)/24-04-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών και κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, άνω των ορίων (Διεθνή) Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 1/2017)

Διαδικτυακός τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 

docΓνωστοποίηση αποτελέσματος διαγωνισμού

pdfΑπόφασH έγκρισης πρακτικού

pdfΠρακτικό

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Λαμπρινή Ντάγιου – τηλ. 26513 60338, email : lntagiou@apdhp-dm.gov.gr

Αντώνης Μαυράκος – 26513 60339, email : antonismav@apdhp-dm.gov.gr

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας