Ο Δ/ντής Δασών Γρεβενών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για την διαμόρφωση καταλλήλων συνθηκών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών Δημοσίων Δασών Περιβολίου-Αβδέλας-Σμίξης  Π.Ε. Γρεβενών για το έτος 2017», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου  ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την 93442/06-7-2017 απόφαση Δ/νσης Δασών Π.Ε. Γρεβενών και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων που εγκρίθηκε με την Αρ. Πρ.92308/04-7-2017 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 

pdfΠερίληψη προκήρυξης

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Δασών Γρεβενών (στο Διοικητήριο Γρεβενών)
κα Βαρσάμη Αγορίτσα, τηλ.: 24623 53387

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας