Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή/των ζωοτροφών και πτηνοτροφών (Διακήρυξη 10/2017).

 

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών , Διαχείρισης Υλικού @ Κ.Ο. – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας