Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή/των φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίµων εκτυπωτικών συσκευών για τις ανάγκες των υ̟πηρεσιών Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2017.

 

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευάγγελος Λούτας – τηλ. 24613 50174, email : eloutas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας