Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 9ης Νοεμβρίου 2017 (1η επανάληψη) για το έργο «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετης τζαμαρίας στην όψη ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ειρήνης 12 στην Κοζάνη» και καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Ταχ. Διεύθυνση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης-Τ.Κ. 50100

Προϊστάμενη Διεύθυνσης : Φιλημέγκα Κωνσταντίνα, 24613 50191

Έργο: Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαίρετης τζαμαρίας στην όψη ισόγειου καταστήματος επί της οδού Ειρήνης 12 στην Κοζάνη

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 1.141.59 €

Νέα ημερομηνία διαγωνισμού  (2η επανάληψη): 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

pdfΔιαγωνισμός

pdfΠερίληψη Διακήρυξης

 

Πληροφορίες : Χιονίδης Θεόδωρος 2461350257, Τάπαλη Στυλιανή- 24613 50199

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας