Έγκριση Πρακτικού 3/διακ.7/05-12-2017 και κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 7/2017).

Διαδικτυακός τόπος : Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ). (Aρ. Συστήματος 47083)

 

  1. pdfΓνωστοποίηση αποτελέσματος
  2. pdfΑπόφαση έγκρισης πρακτικού
  3. pdfΠρακτικό 3

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας