Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) επιβατικών οχημάτων τύπου τζιπ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών , Διαχείρισης Υλικού @ Κ.Ο. – fax : 2651360341

Ιωάννα Καραλή – τηλ. 26513 60319, email : akarali@apdhp-dm.gov.gr

Γεώργιος Αντωνόπουλος – τηλ. 2461350227 - email : antonopoulosg@apdhp-dm.gov.gr.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας