Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Δασών Καστοριάς, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

  • Συγκοινωνιακών Έργων (10)
  • Τοπογραφίας (16)
  • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
  • Γεωτεχνικές (21)
  • Εδαφολογικές (22)
  • Δασικές (24)
  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
  • Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριάς, ΤΚ 521 00, στον ημιώροφο, έως και Τρίτη, 20/2/2018.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

Πληροφορίες στα τηλ. 24670 29707 κ. Αθανάσιο Ζυγούρα.

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας