«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς και κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπογραφή εκτελεστικής σύμβασης προϋπολογισμού 88.000€ χωρίς Φ.Π.Α., ετήσιας διάρκειας από 01/04/2018 έως 31/03/2019,σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ.05/2018 Συμφωνίας - Πλαίσιο, και τους όρους της αριθ. 05/17 διακήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 

pdfΠρόσκληση

 

Πληροφορίες

Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κ.Ο.

Κολοβού Άννυ – τηλ. 26513 60340, fax: 26513 60341, email: akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας