Προκήρυξη διαγωνισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: "Βελτίωση δασικού δρόμου 'Κανάλια-Βελανιδιά' Δημοσίου Δάσους Γαβρόγου Άρτας"

 

pdfΠερίληψη δημοπρασίας

pdfΤεχνική Περιγραφή

pdfΤΕΥΔ

docΤΕΥΔ

pdfΕιδική συγγραφή υποχρεώσεων

pdfΓενικοί όροι

pdfΠεριεχόμενα

pdfΠροϋπολογισμός

 

Πληροφορίες

Δ/νση Δασών Άρτας - Δημήτριος Χελάς, τηλ: 26810 27254, email: ddartas@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας