Πρακτικό 1/2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων και κατάρτισης πινάκων για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στο Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης Βλάστης Βλάστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας της αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης, που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 126794/14-8-2018 (Α.Δ.Α. 6ΝΑΔΟΡ1Γ-0ΔΞ), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

 

pdfΠρακτικό 1

pdfΠίνακας κατάταξης

pdfΠίνακας απορριπτέων

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας