Παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να διαβιβάσουν στους φορείς και τις υπηρεσίες εποπτείας τους, τον πίνακα (σε μορφή αρχείο excel) και να μεριμνήσουν για την ορθή συμπλήρωσή τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο πίνακας θα πρέπει να αποσταλλεί σε cd-rom ο οποίος θα είναι συνημμένος στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

xlsxΠίνακας (xlsx)

zipΠίνακας [zip]

 

 

Πληροφορίες:

Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικών οχημάτων

Σωκράτης Παπαδόπουλος, τηλ: 26513 60330

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων

Ευδοκία Χαραλάμπου, τηλ: 26513 60314

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κοζάνης

Λογοθέτη Γεωργία, τηλ: 24613 50205

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας