Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Δασών Γρεβενών, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2019,

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

  • Συγκοινωνιακών Έργων (10)
  • Τοπογραφίας (16)
  • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
  • Γεωτεχνικές (21)
  • Εδαφολογικές (22)
  • Δασικές (24)
  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
  • Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Γρεβενών, Διοικητήριο Γρεβενών, ΤΚ 5100, στο Ισόγειο, εώς και Παρασκευή, 05/3/2018.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

pdfΠρόσκληση

 

Πληροφορίες στο τηλ. 2462353388, κ. Βαρσάμη Αγορίτσα.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας