Διακήρυξη 13/2019 - Προκήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού άνω των ορίων δηµόσιου μειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη προµηθευτή/προµηθευτών υγρών καυσίµων και λιπαντικών για ένα έτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Συνοριακών Σταθµών χωρικής αρµοδιότητας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας

 

 

Πληροφορίες:

Διεύθυνση Οικονομικού | Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. και Κ.Ο.

Άννυ Κολοβού – τηλ.: 26513 60336, fax: 26513 60341, e-mail:akolovou@apdhp-dm.gov.gr

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας