Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Δασών Καστοριάς, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για την εφαρμογή της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για το έτος 2021

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να εγγραφούν στους ανωτέρω καταλόγους, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

  • Γεωτεχνικές (21)
  • Δασικές (24)
  • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
  • Περιβαλλοντικές (27)

να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής στην Δ/νση Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριάς, ΤΚ 521 00, στον ημιώροφο, έως και Παρασκευή, 19/02/2021.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ.

pdfΠρόσκληση

Πληροφορίες στα τηλ. 24670 26666 κ. Ιωάννου Αργύρη.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας