Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), της υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των άρθρων 13,14 και 15 του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45 Α΄) ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, θα διεξαχθούν δημόσιες κληρώσεις για τον ορισμό τεχνικών μελών των Επιτροπών Παραλαβής έργων του Δήμων Αρταίων της Π.Ε Άρτας.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας