Η επεξεργασία της νέας βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, συντελεί στη δημιουργία ενός πληρέστερου Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων (ΜΚΑ), το οποίο θα είναι δυνατό να παρέχει στοιχεία για όλους τους φορείς του δημοσίου και όχι μόνο για τις κεντρικές υπηρεσίες.

Για την εκπόνηση του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων θα πρέπει να καταγραφούν:
Όλα τα οχήματα που ανήκουν στην κυριότητα της κάθε υπηρεσίας εξαιρουμένων:
i) των μηχανημάτων έργου
ii) των επιβατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιχειρησιακές μόνο ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού Σώματος και της ΕΥΠ.


Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία καταγραφής των οχημάτων, θα πρέπει να επισημανθούν όλα τα επιβατικά οχήματα άνω των 1400 cc, με διάκριση μεταξύ εκείνων που θα πρέπει να αποσυρθούν και εκείνων που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας, πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να εξαιρεθούν από την απόσυρση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι εν λόγω Υπηρεσίες να διαβιβάσουν στους φορείς και τις υπηρεσίες εποπτείας τους, τους Πίνακες που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο EXCEL και να μεριμνήσουν για την ορθή συμπλήρωσή τους και ακολούθως για τη συλλογή και την αποστολή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΔΙΜΗΔ / Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.

Οι Πίνακες θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι σε οπτικό δίσκο (CD) ο οποίος θα είναι συνημμένος στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο.

 

Συμπιεσμένιο αρχείο με τους πίνακες zip[zip / xlsx]

Το αρχείο είναι σε μορφή excel 2010.

 

Πληροφορίες:

Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων
Ευδοκία Χαραλάμπου, τηλ: 26513 60314

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας