Αντικείμενο Διαγωνισμού:«Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των δράσεων 2.1, 2.2, 4.4, 5.1, 5.3 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «"JointWaterS”: Προώθηση της Κοινής Εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC στη Διασυνοριακή Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αώου / Vjosa», Προϋπολογισμού: € 32.080,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

 

Αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού pdfpdf

 

Πληροφορίες:
Δ/νση Υδάτων Ηπείρου
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
Τσιπέλης Σεραφείμ, Δαμιανίδου Ευθυμία, τηλ: 26510 90243, 2651090203, fax: 26510 90220


  

 

 

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας