Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Efficient irrigation management tools for agricultural cultivations and urban landscapes" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.

 

pdfΠερίληψη διακήρυξης

 

Πληροφορίες:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου

Διεύθυνση: 5o χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης, Τ.Θ. 1290, 451 10 Ιωάννινα

τηλ.: 26510 90263, 90267
fax: 26510 90256

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας