Σας ενημερώνουμε ότι στις 18-03-2016 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (ΦΕΚ 729/Β/18.03.16 η με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 1208/Α36/09-03-2016 - ΑΔΑ: ΨΟ034653ΟΞ-Ξ1Γ) που αφορά την επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 19-09-2016 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ. 501 00 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους στον Τ.Α.Σ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Χατζηιωάννου Δημήτριο στο τηλέφωνο 24613 50164, fax 24613 50142 και e-mail: xatziioannoudim@apdhp-dm.gov.gr ή στον κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 24613 50152, fax 24613 50142 και e-mail: giatasa@apdhp-dm.gov.gr

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας