Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος πόρος , όχι όμως απεριόριστος και ανεξάντλητος .

Το νερό, δεν υπακούει και δεν δεσμεύεται από διοικητικά, δημοτικά, περιφερειακά και κρατικά όρια. Μας υποχρεώνει να συνεργαζόμαστε και να συνομιλούμε.

Συνεργασία βέβαια δε σημαίνει να θυμόμαστε του υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες όταν τις έχουμε ανάγκη, αλλά και όταν προγραμματίζουμε τα έργα και τις δράσεις μας.

ΕΠΕΙΔΗ το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δικαίωμα του καθενός

η πρόσβαση σε αυτό δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και χωρίς κανόνες

Η συνετή διαχείρισή του έχει στόχο την ικανοποίηση πολλών και συχνά αντικρουόμενων χρήσεων συνυπολογίζοντας την αξία του νερού

για το περιβάλλον,

την υγεία,

την ανθρώπινη κατανάλωση

αλλά φυσικά και την αξιοποίησή του σε παραγωγικούς τομείς απαραίτητους για την οικονομική ανάπτυξη

Επιπλέον η Κλιματική Αλλαγή επιβάλλει να λαμβάνονται υπόψη και ακραία φαινόμενα όπως αυτά των πλημμυρών

Έστω και με καθυστέρηση ολοκληρώθηκε το 2014 η Κατάρτιση των Πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ενώ η απαίτηση του πρώτου διαχειριστικού κύκλου της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά προέβλεπε την εφαρμογή τους για το 2009) και κατά συνέπεια έστω και με καθυστέρηση βρισκόμαστε στη διαβούλευση της 1ης Αναθεώρησης τους για το δεύτερο διαχειριστικό κύκλο τους

Ένα από τα ενδιαφέροντα και καίρια ζητήματα της 1ης Αναθεώρησης, είναι και η οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ για την «έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος» σε εφαρμογή του Άρθρου 2 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά

Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις παρεμβάσεις σας για την αποτελεσματική διαμόρφωση των οριστικών Σχεδίων της 1ης Αναθεώρησης προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες :

  1. Για τον ορθολογικό προγραμματισμό έργων και δράσεων
  2. Για την ομαλή πορεία αδειοδότησης και χρηματοδότησής τους
  3. Για την βέλτιστη λειτουργία έργων υποδομής, δημόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων

Με στόχο φυσικά την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των πολύτιμων υδατικών μας πόρων

 

Σας ευχαριστώ

Και εύχομαι μια χρήσιμη και εποικοδομητική διαβούλευση!

 

 

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας