Συνεχίζονται οι δράσεις στα πλαίσια υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος LIFE AMYBEAR, εφαρμόζοντας ειδικά μέτρα και μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανθρώπου και της αρκούδας, με έμφαση στην παρούσα φάση του έργου, στους οδικούς άξονες καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου, προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση αποτρεπτικών συστημάτων ατυχημάτων από διελεύσεις άγριας πανίδας, στη νέα και παλαιά Ε.Ο. Αμυνταίου-Βεύης.

Πρόκειται για πλαστικούς οριοδείκτες, ηλεκτρονικούς οπτικοακουστικούς απωθητές, ανακλαστήρες προσπίπτοντος φωτός καθώς και δυο (2) μεγάλες και είκοσι έξι (26) μικρές πινακίδες προειδοποίησης οδηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπου τοποθετήθηκαν τα αποτρεπτικά συστήματα δεν έχουν καταγραφεί ατυχήματα στα τμήματα της Ε.Ο., όπως έχει διαπιστωθεί το τελευταίο οκτάμηνο.

Το έργο LIFE AMYBEAR υπενθυμίζεται ότι, αφορά στις περιπτώσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στην περιοχή των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας.

Επικεφαλής του έργου είναι η Εταιρεία Συμβούλων LEVER Α.Ε. και εταίροι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Αμυνταίου και η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

23.4.21 apotrep1 23.4.21 apotrep2 23.4.21 apotrep3 23.4.21 apotrep4

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας